แต่ระบอบประยุทธ์มุ่งรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลาง ขยายอำนาจให้ฝ่ายทหาร ปิดกั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน ด้วยกฎหมายอำนาจนิยม เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ป.อาญามาตรา 112 และ 116 ลดอำนาจประชาชนและพรรค การเมือง แทรกแซงองค์กรอิสระ และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มทุนใหญ่ๆ.…