รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง Legislation For Asean : ศูนย์รวบรวมข้อมูลกฎหมายอาเซียน

ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา … 15 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ดุสิต และกราบนมัสการ พระคุณเจ้า พระอาจารย์ประเทือง ปะโมทิโต สาธุ ค่ะ… หารือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ …

ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ข … ไทย-อินเดีย ลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จัดนิทรรศการกระตั้วแทงเสือ สานสัมพ … บริษัท เจเคเอ็น โกบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม … นายกรัฐมนตรีชื่นชม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 นำทุนวัฒนธร … หมอลำ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามา… ๒๕๕๒ พระมหาดำรงค์ วรเสโน เจ้าอาวาสวัดวังโน ตำบลหนองโ…

ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

การทอผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเป็นงานฝีมือที่ต้… ลงที่สถานีมิคุนิ บนรถไฟเอจิเซ็นสายมิคุนิอาวาระ แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที . หมูฮ้องส้ม เป็นอาหารพื้นบ้านของพังงา มาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามา… ค่าครองชีพพุ่งก่อนไม่รอค่าแรง (ไม่)ดีเดย์ 1 มี.ค.

ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

8 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล three จำนวน 166 คน ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี… “แค่จินตนาการว่า หากความพยายามจัดหาอาวุธเหล่านี้ทำได้สำเร็จ มันก็น่าขนลุกแล้ว กระทรวงยุติธรรมจะจัดการกับผู้ลักลอบวัตถุเหล่านี้ ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งของสหรัฐฯ และความมั่นคงระดับนานาประเทศ” แมทธิว จี โอลเดน ผู้ช่วยอัยการสูงสุด กล่าวในแถลงการณ์ เมื่อ 21 ก.พ. 17 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน fifty two คน ในโครงการรักชาติ รักท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์… 18 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากประเทศอิตาลี จำนวน 3 คน…