ขณะที่นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) เปิดเผยสถิติฝุ่นพิษ PM2.5 พบว่ามีสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่อาจมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศ ที่ความร้อนแล้งจะมาช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ three สัปดาห์ พรรคก้าวไกล…